Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Rekrutacja

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 4 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • fotokopia dowodu osobistego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres: dziekanat@wskpism.edu.pl

W przypadku przesłania faksem lub e-mailem  oryginał karty należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z pozostałymi dokumentami.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 w Dziekanacie, VII p. pokój 718 lub 726.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 22/ 255 39 56 lub elektronicznie: dziekanat@wskpism.edu.pl

Pobierz podanie na studia licencjackie wypełnij, podpisz i dostarcz do uczelni wraz z innymi niezbędnymi dokumentami.

Studia podyplomowe

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia ) dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)
  • 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • fotokopia dowodu osobistego

Pobierz podanie na studia podyplomowe wypełnij, podpisz i dostarcz do uczelni wraz z innymi niezbędnymi dokumentami

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel   790  790 316 lub elektronicznie: podyplomowe@wskpism.edu.pl

Najnowszy informator o studiach podyplomowych możesz pobrać tutaj