Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Samorząd studencki

Samorząd Studencki reprezentuje wszystkich studiujących na uczelni – studentów studiów stacjonarnych oraz studentów studiów niestacjonarnych. Naszym celem jest ochrona Waszych praw, godności i interesów. Wraz z władzami Uczelni realizujemy zadania dotyczące dydaktyki i pomocy materialnej. Dążymy do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju intelektualnego.

Jesteśmy Waszymi przedstawicielami w Senacie WSKPiSM. Reprezentujemy Wasze potrzeby, pomysły i sugestie przed władzami uczelni.

Samorząd w aktywny sposób wpływa na kreowanie wizerunku uczelni, tworzy przyjazną atmosferę studiowania, natomiast nasi działacze niejednokrotnie wykazali już swoją przydatność i zaangażowanie zarówno wobec studentów, jak i pracowników oraz władz Uczelni.

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą:

  • Agnieszka Niewiejska
  • Renata Rutkowska
  • Paulina Godlewska
  • Grzegorz Zwoliński
  • Dominik Romanowicz

KONTAKT

e-mail: samorzad@wskpism.edu.pl