Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Studia politologiczne

Studia politologiczne

Program studiów politologicznych w WSKPiSM jest wynikiem synergii nauk o państwie i prawie, socjologii, psychologii, marketingu, teorii polityki i innych czysto politologicznych przedmiotów. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do rozumienia i uczestniczenia w procesach politycznych. Rozumiemy przez to umiejętność analizy pojęcia władzy w różnych aspektach. Studia trwają trzy lata. Absolwent kierunku Politologia zdobędzie umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą zawodową w administracji państwowej, organach samorządowych, organizacjach gospodarczych i społecznych oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych