Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

opłaty czesnego

opłaty czesnego

Filologia angielska / hiszpańska / rosyjska

 Forma  płatności

Termin   płatności

Kwota

Studia dzienne

 Studia zaoczne 

Opłata   jednorazowa

do 5 X

5418 zł

4853 zł.

2 raty

do 5 X

do 5 II

2832 zł.

2540 zł.

4 raty

do 5 X          do 5 XII       do 5 I          do 5 III

1479 zł.

1326 zł.

8 rat

do 5 X        do 5 XI       do 5 XII     do 5 I          do 5 III       do 5 IV       do 5 V        do 5 VI

773 zł.

692 zł.