Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

<!--:pl-->Kierunki filologiczne<!--:--><!--:en-->Language studies (philology)<!--:-->

Filologia rosyjska

Filologia Rosyjska w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych to nowoczesna propozycja dla wszystkich, którzy podczas studiów filologicznych pragną zdobyć nie tylko umiejętności lingwistyczne i wiedzę kulturoznawczą, lecz także zyskać przygotowanie do wybranych zawodów, w których język rosyjski jest nieodzowny.

Absolwent filologii rosyjskiej naszej Uczelni będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego. Uczelnia realizuje bogaty program w bloku zajęć praktycznych, zaś przedmioty merytoryczne wykładane są od trzeciego semestru również w języku rosyjskim. System ten gwarantuje opanowanie przez studenta języka rosyjskiego na poziomie zbliżonym do znajomości języka rodzimego.

Realizowane przedmioty:
Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Historia Rosji
Kultura Rosji
Literatura rosyjska
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do teorii literatury
Gramatyka opisowa
Translatoryka
Akwizycja drugiego języka
Lektorat języka obcego
Język łaciński
Filozofia

Obok przedmiotów typowo filologicznych  Uczelnia oferuje wybór specjalizacji biznesowej, turystycznej oraz w zakresie obsługi ruchu lotniczego. Gruntownemu poznaniu języka w obszarze tych niezwykle atrakcyjnych na rynku pracy dziedzin służą liczne profilowane zajęcia obejmujące zagadnienia merytoryczne, specjalistyczne słownictwo oraz warsztaty translatorskie.

Dzięki rozbudowanej ofercie programowej, posiadacz dyplomu licencjackiego WSKPiSM będzie kompetentnym i cenionym fachowcem, przygotowanym do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach handlowych i turystycznych, mediach oraz placówkach dyplomatycznych.

Znajomość języka rosyjskiego nie jest konieczna do podjęcia studiów.

Wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas studiów nasz absolwent będzie mógł na preferencyjnych warunkach poszerzać dzięki gamie atrakcyjnych studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.