Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

<!--:pl-->Kierunki filologiczne<!--:--><!--:en-->Language studies (philology)<!--:-->

Filologia hiszpańska

Filologia Hiszpańska w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych to nowoczesna propozycja dla wszystkich, którzy podczas studiów filologicznych pragną zdobyć nie tylko umiejętności lingwistyczne i wiedzę kulturoznawczą, lecz także zyskać przygotowanie do wybranych zawodów, w których język hiszpański jest nieodzowny.

Absolwent filologii hiszpańskiej naszej Uczelni będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka hiszpańskiego. Uczelnia realizuje bogaty program w bloku zajęć praktycznych, zaś przedmioty merytoryczne wykładane są od czwartego semestru również w języku hiszpańskim. System ten gwarantuje opanowanie przez studenta języka hiszpańskiego na poziomie zbliżonym do znajomości języka rodzimego.

Realizowane przedmioty:
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Historia Hiszpanii
Kultura obszarów hiszpańskojęzycznych
Literatura hiszpańska
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do teorii literatury
Gramatyka opisowa
Translatoryka
Akwizycja drugiego języka
Lektorat języka angielskiego
Język łaciński
Filozofia

Obok przedmiotów typowo filologicznych  Uczelnia oferuje wybór specjalizacji biznesowej, turystycznej oraz w zakresie obsługi ruchu lotniczego. Gruntownemu poznaniu języka w obszarze tych niezwykle atrakcyjnych na rynku pracy dziedzin służą liczne profilowane zajęcia obejmujące zagadnienia merytoryczne, specjalistyczne słownictwo oraz warsztaty translatorskie.

Dzięki rozbudowanej ofercie programowej, posiadacz dyplomu licencjackiego WSKPiSM będzie kompetentnym i cenionym fachowcem, przygotowanym do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, biurach podróży, przedsiębiorstwach turystycznych oraz placówkach dyplomatycznych.

Znajomość języka hiszpańskiego nie jest konieczna do podjęcia studiów.

Wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas studiów nasz absolwent będzie mógł na preferencyjnych warunkach poszerzać dzięki gamie atrakcyjnych studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.