Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

<!--:pl-->Kierunki filologiczne<!--:--><!--:en-->Language studies (philology)<!--:-->

Filologia angielska

Anglistyka w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych to nowoczesna propozycja dla wszystkich, którzy podczas studiów filologicznych pragną zdobyć nie tylko umiejętności lingwistyczne i wiedzę kulturoznawczą, lecz także zyskać przygotowanie do wybranych zawodów, w których język angielski jest nieodzowny.

Absolwent filologii angielskiej naszej Uczelni będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Uczelnia realizuje bogaty program w bloku zajęć praktycznych, zaś przedmioty merytoryczne wykładane są również w języku angielskim. System ten gwarantuje opanowanie przez studenta języka angielskiego na poziomie zbliżonym do znajomości języka rodzimego.

Realizowane przedmioty:
Praktyczna nauka języka angielskiego
Historia obszarów anglojęzycznych
Kultura obszarów anglojęzycznych
Literatura angielska
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do teorii literatury
Gramatyka opisowa
Translatoryka
Akwizycja drugiego języka
Lektorat języka hiszpańskiego
Język łaciński
Filozofia

Obok przedmiotów typowo filologicznych  Uczelnia oferuje wybór specjalizacji biznesowej, turystycznej oraz w zakresie obsługi ruchu lotniczego. Gruntownemu poznaniu języka w obszarze tych niezwykle atrakcyjnych na rynku pracy dziedzin służą liczne profilowane zajęcia obejmujące zagadnienia merytoryczne, specjalistyczne słownictwo oraz warsztaty translatorskie. Dzięki tak szerokiej ofercie programowej posiadacz dyplomu licencjackiego WSKPiSM będzie kompetentnym i cenionym fachowcem przygotowanym do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, biurach podróży, przedsiębiorstwach turystycznych, instytucjach medialnych czy agencjach PR. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów posiadacz dyplomu WSKPiSM będzie mógł na preferencyjnych warunkach poszerzać dzięki gamie atrakcyjnych studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.