Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

opłaty czesnego – Filologia japońska

opłaty czesnego – Filologia japońska

 Forma  płatności

Termin   płatności

Kwota

Studia dzienne

 Studia zaoczne 

Opłata   jednorazowa

do 5 X

5951 zł.

5028 zł.

2 raty

do 5 X

do 5 II

3099 zł.

2617 zł.

4 raty

do 5 X          do 5 XII       do 5 I          do 5 III

1611 zł.

1360 zł.

8 rat

do 5 X        do 5 XI       do 5 XII     do 5 I          do 5 III       do 5 IV       do 5 V        do 5 VI

837 zł.

705 zł.