Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

opłaty czesnego

Forma   płatności

Termin   płatności

Kwota

Studia dzienne

 Studia zaoczne 

Opłata   jednorazowa

do 5 X

5079 zł

4515zł.

2 raty

do 5 X

do 5 II

2668 zł.

2370 zł.

4 raty

do 5 X          do 5 XII       do 5 I          do 5 III

1400 zł.

1242 zł.

8 rat

do 5 X
do 5 XI
do 5 XII
do 5 I
do 5 III
do 5 IV
do 5 V
do 5 VI

734 zł.

649 zł.