Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Publikacje

 

“Postępujące komplikowanie się świata. Rozwój cywilizacyjny oraz przemiany kulturowe implikują potrzebę pochylenia się nad statusem człowieka w ponowoczesnej rzeczywistości. Przeprowadzenia naukowej, multidyscyplinarnej analizy jego przygotowania do kreatywnego i odpowiedzialnego porządkowania społecznej i jednostkowej przestrzeni egzystencjalnej. Dokonania krytycznego namysłu nad współczesną wielokulturowością, postępującą globalizacją oraz uchwycenie ich znaczenia dla wielopłaszczyznowej dyfuzji kulturowych i ekonomicznych artefaktów. Tworzą one nowy wymiar rzeczywistości współczesnego człowieka, dla którego ponowoczesny świat, będący w „zasięgu ręki”, stał się zlepkiem niezrozumiałych zjawisk wywołujących egzystencjalny strach. Prowadzi to do atomizacji, rezygnacji z odpowiedzialnych działań. Implikuje pojawianie się stanu życiowej i epistemicznej hibernacji, który kreuje postawy bezrefleksyjnej konsumpcji. 

Miejscem naukowej refleksji nad wyartykułowanymi wyżej problemami jest powołany przy WSKPiSM w Warszawie e-kwartalnik o  nazwie Nowa Paideia. Redaktor naczelny i rada naukowa dołożą wszelkich starań, aby stał się on miejscem wymiany refleksji naukowej dotyczącej człowieka i jego wielopłaszczyznowej aktywności.

E-kwartalnik Nowa Paideia jest pismem recenzowanym, wielojęzycznym, o szerokim spektrum poruszanej problematyki.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

W imieniu zespołu redakcyjnego,

redaktor naczelny

Mirosław Murat”


np3Szanowni Państwo,

Udostępniamy Czytelnikom kolejny numer Nowej Paidei. Tym razem zawarta w e-kwartalniku problematyka pedagogiczna odnosi

się przede wszystkim do różnych aspektów związanych z szeroko rozumianym wychowawczym oddziaływaniem na uczniów i studentów. Autorzy prezentowanych artykułów podjęli takie zagadnienia, jak: współczesne technologie komunikacji, którymi można

się posłużyć w procesie wychowawczym; różnorodne zagrożenia wychowawcze; aktualne problemy kulturowe, wpływające na proces

wychowywania; czy wreszcie same kompetencje pedagogiczne nauczycieli.

Mimo tego, że zawartość e-kwartalnika została zdominowana przez tematy związane z kształceniem i wychowywaniem młodzieży, to znalazło się też miejsce na problematykę powiązaną z kondycją psychiczną ludzi w podeszłym wieku, czy na pewne filozoficzne uzasadnienia dla niektórych – także aktualnie panujących – nurtów pedagogicznych.

Zachęcamy Wszystkich do „naukowych podróży” poprzez zawarte w Nowej Paidei zagadnienia i liczymy na to, że każdy z Czytelników

znajdzie w tym numerze coś interesującego dla siebie.

W imieniu zespołu redakcyjnego,

redaktor numeru

dr Izabella Andrzejuk


Kliknij by otworzyć książkę


czlow_religia_wychowanie_coverczlow_religia_wychowanie_back

 


.

theoretical_foundations_of_nanothechnological_bio_cybernetics_1theoretical_foundations_of_nanothechnological_bio_cybernetics_1