Rosyjka wersja Angielska wersja
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

KONFERENCJA: „Postprawda, postpolityka,postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii”

Zaproszenie_2017-1

Zgloszenie_2017-1

program konferencji